İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Kararı Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararında Değişik Yapılmasına İlişkin Karar, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve İthalat Tebliğleri’nin yayımlanmasının ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar, ülkemizin kalkınma planları, üretim ve dış ticaret perspektifleri ile yıllık programlarda ve Orta Vadeli Ekonomik Program’da öngörülen hedefler çerçevesinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kararlar, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmış; Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Kararlarda ayrıca ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı, muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler dikkate alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

İthalat politikasının etkin kullanılmak istendiği belirtilen açıklamada, “2024 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren ‘İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ metni doğrultusunda İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca her sene başında yayımlanan ve bazı eşyanın ithalatında tatbik edilecek hususları belirleyen İthalat Tebliğleri de bu sene tekrar gözden geçirilerek, ilgili kurumların da görüşleri alınmak suretiyle Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız, üretici ve ihracatçılarımızla istişare içerisinde ve tüm ilgili kurumlarımızla güçlü koordinasyon gerçekleştirerek ülkemiz ithalat politikasını etkin kullanmaya, ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda dinamik bir anlayışı hayata geçirmeye, sanayi ve üretim politikaları ile uyumlu bir ithalat rejimini uluslararası kurallara uygun şekilde sürdürmeye kararlıdır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir