Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz: ‘En düşük maaş yoksulluk sınırına yükseltilmeli’

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu ile Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) üyeleri, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin başladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önünde ilk olarak Savdes-Sen üyeleri toplandı. Sendika Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada, memurların emek ve alın terinin yeterince savunulmadığını, maaşlarının açlık sınırına düşürüldüğünü söyledi.

“BASİRETSİZ VE BECERİKSİZ SENDİKACILIĞIN SONUCU”

Bunun, dünyada veya Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, enflasyon veya kamu kaynaklarının yetersizliği ile izah edilemeyeceğini söyleyen Cengiz, “En basit hesapla, kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde, en düşük memur ücretinin en düşük işçinin mali hakları ile eş değer olması gerekirdi. Yaşanan bu adaletsizlik maalesef basiretsiz ve beceriksiz sendikacılığın sonucudur” dedi.

Cengiz, bu adaletsizliklerin çözüm yerinin toplu sözleşme masaları olduğunu, memur ve emekli maaş ve tazminatlarının hayatın doğal akışına ve piyasa gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Memur ve memur emeklileri adına taleplerini sıralayan Cengiz, şöyle devam etti:

“En düşük memur ücreti, yoksulluk sınırı olarak belirlenmeli, altı aylık dönemler halinde yansıtılacak enflasyon farkları, enflasyonist ortamlarda aylık olarak yansıtılmalı, vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmeli, ülkenin ekonomik büyüme oranları, refah payı olarak her yıl başında ayrıca yansıtılmalıdır. Yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Seyyanen verilen 8 bin 77 lira, taban aylıklara eklenmeli, emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalıdır.”

Sosyal yardımlar kapsamındaki ücretlerin de artırılması gerektiğini belirten Cengiz, tüm taleplerinin, 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamına alınmasını, TBMM’nin açılmasıyla çıkarılacak torba yasalarla çözüme kavuşturulmasını istedi.

“AKP’NİN ÇIKARLARINI GÖZETEN KONFEDERASYON MASADA “

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde daha sonra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri bir araya geldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, yaptığı açıklamada, “Kamu emekçilerini, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçilerini değil, AKP’nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturmaktadır” dedi.

Önceki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu emekçileri ve emeklilerin enflasyona ezdirildiğini, açlık ve sefalete mahkum edildiğini savunan Yeşildağ, taleplerini şöyle aktardı:

“ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz.

Sendika özgürlüğünü sınırlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalıdır. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır.”

Genel Başkan Yeşildağ, maaşlara refah payının, aylık olarak da enflasyon farkının eklenmesini, tüm memurların ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, sosyal haklarının iyileştirilmesini, eşit işe eşit ücret ödenmesini, mülakatın kaldırılmasını, sözleşmeli personelin tamamının kadroya geçirilmesini de istedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir